IMS (Inteligent Motion System) - PEDRAZZOLI PUTKENTAIVUTUSKONEIDEN OHJAUS

Käytön yksinkertaisuus on tehokkaan IMS ohjauksen luonteenomainen piirre. Ohjelmoinnista ei tarvitse tietää mitään saadakseen IMS ohjauksesta kaiken irti. Ohjelmisto voidaan muuntaan jokaiselle asiakkaalle omien tarpeiden mukaan. Ohjelmisto on Pedrazzolin kokonaisuudessaan kehittämä, joten tämän päivän asiakas voi luottaa pysyvänsä kehityksen mukana uusien tulevaisuuden ohjelmistojen saatavuudessa.

IMS ohjauksen erityinen ominaisuus Bend Master putkentaivutuskoneissa on ohjelmointi kuvaruutua hipaisemalla. Värillinen hipaisunäyttö symboleineen ohjaa käyttäjää. Muita ohjauksen ominaisuuksia on:

- Ohjelmien tallentaminen levykkeelle tai kovalevylle erillisille muistialueille käyttäjän toivomusten mukaan

- Ohjelmat kutsutaan muistista ohjelman nimen alkukirjaimen, taivutussäteen tai putken halkaisijan perusteella

- Mahdollisuus kommunikoida muiden tietokoneiden, mittausyksikön ja printterin kanssa

- Automaattinen ohjelmointi peilikuvakappaleita tehtäessä

- Sisäänrakennettu laskin

- Automaattinen putkiaihion pituuden laskin, laskenta tehtyjen parametrien mukaan

- Automaattinen takaisinjouston korjaus (ylitaivutus)

- Ohjelmointi kummallakin karteesisella koordinaatistolla sekä UVW ohjelmointi

- Kolmiulotteinen kuva tehtävästä kappaleesta joka voidaan asettaa pyörimään akseleidensa ympäri kolmiulotteisesti

- Mahdollisuus asettaa kone tekemään eri kappaleita joilla on sama putken halkaisija ja taivutussäde ilman ohjelma-asetuksen vaihtoa. Asetusaika jää tälloin nollaan

- Jatkuva kaikkien koneen akseleiden nopeuden säätö

- Kaikkia koneen toimintoja voidaan ohjata manuaalisti

- Input ja output näyttö virheliikkeiden paikantamiseen

- Mahdollisuus jatkaa työstettävän putken työkiertoa koneen vahingossa tai tarkoituksella pysähtyessä

- "Isometrinen" toiminta kappaleen tarkasteluun avaruuskoordinaatistossa. Kappaletta voidaan pyörittää eri kulmissa

- Valmiin ohjelman simulointiajo, jossa tarkastetaan että kappale voidaan taivutuskoneella suorittaa. Kappaleen osuessa kone-elimiin ajo keskeytyy ja ilmoittaa törmäyskohdan

- Ohjelman varakopio toiminta

- DXF liitäntä (yhteys autocad)

- Tuotantoraportti, näyttöruudulla näkyy tehtävien kappaleiden työstöajat, kappalemäärät ja aika jona meneillään oleva sarja valmistuu

- IMS software (lisävaruste) jolla pystytään tietokoneelle luomaan täydellinen erillinen taivutusohjelmien kehitysympäristö


 

©2019 IMS ohjaus | Fipemet Ky - MMD Networks Oy